Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Doel van deze website

Deze website heeft als doel informatie te geven over het instituut en haar activiteiten op het gebied van hyperbare geneeskunde aan patiënten en professionals.

De auteurs

De informatie op de website wordt geschreven door praktiserende artsen hyperbare geneeskunde. (basisartsen). Informatie van derden wordt door deze artsen gecontroleerd. De medisch hoofdredacteur is de heer O. Boonstra, chirurg-traumatoloog. De redactie is te bereiken via info@ivhg.nl.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen of een afspraak te maken. Wij streven ernaar dat we u te allen tijde laten weten zodra wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt . Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Google Analytics

Deze website maakt voor het bijhouden van bezoeksstatistieken gebruik van Google Analytics. Inherent aan deze techniek is het plaatsen van cookies. Zo wordt bijgehouden of u de informatie snel kunt vinden en of u op de juiste pagina's terecht komt. U kunt deze cookies desgewenst in de browser uitschakelen als u geen cookies geplaatst wilt hebben.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie aangeboden op deze site is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie bestaande tussen patient/site bezoeker en zijn/haar dokter. Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Het IvHG aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij het IvHG of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan het IvHG. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door het IvHG.

Privacy Policy

Het Instituut voor Hyperbare Geneeskunde (IvHG) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Het IvHG zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw behandeling.

Het IvHG verkoopt uw gegevens niet

Het IvHG zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw behandeling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Het IvHG gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen het IvHG geen cookies ontvangt.

Financiering

Deze website wordt geheel gefinancierd door het Instituut voor Hyperbare Geneeskunde. Er zijn geen belangenconflicten en de informatie op de website wordt niet beinvloed door de wijze van financiering.

Reclame

Onze website toont geen enkele vorm van reclame.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van het IvHG dan kunt u contact met ons opnemen. Onze medewerkers helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Laatste wijziging: 29 december 2015