IvHG trots op resultaat periodieke audit kwaliteits- en veiligheidssysteem

Vol trots melden wij dat tijdens de laatste audit binnen de vijf vestigingen van het IvHG geen enkele tekortkoming is geconstateerd. De auditoren prijzen de cultuur van veiligheidsbewustzijn onder medewerkers. Ook de overdracht en afstemming van de behandeling tussen verwijzend specialisten, de patiënt en het behandelteam van elke IvHG vestiging verloopt prijzenswaardig.

De auditoren kennen in haar rapportage over de diverse VMS thema’s een score toe die verwerkt wordt in een scorematrix. Het IvHG heeft de maximale score bereikt in 2016 over deze thema’s.

 

grafiek1.png 

 

grafiek2.png

De door de auditoren opgestelde scorematrix uit het rapport van 2015 (boven) en 2016 (onder) waarin de kwaliteitsverbetering ten opzichte van 2015 goed te zien is.

Patiënten

Tijdens deze externe audit is ook gesproken met een van onze patiënten. De patiënt voelt zich veilig in de drukkamer en ervaart de afstemming tussen de verpleegkundige, arts en verwijzend specialist als positief.

Omdat we het belangrijk vinden om te weten hoe cliënten de behandeling ervaren is dit jaar een cliëntenraad geïnstalleerd. Met de input van de cliënten verwachten wij de zorg voor onze patiënten naar een nog hoger niveau te tillen.

Laatste wijziging: 20 oktober 2016