Clientenraad 

 

In september 2016 is de cliëntenraad van het Instituut voor Hyperbare Geneeskunde geïnstalleerd. Hiermee voldoet het instituut aan de wettelijk gestelde eis dat een zorginstelling een cliëntenraad moet hebben. De cliëntenraad is een geheel onafhankelijk orgaan en is verplicht te handelen volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten en Zorginstellingen.

De cliëntenraad geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de patiëntenzorg raken, behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten, bekijkt de zorg aan de patiënt door de ogen van de patiënt, stelt de patiënt centraal en onderhoudt contacten met o.a. relevante externe organisaties en het instituut.

Via de cliëntenraad kunt u meedenken en adviseren over het beleid van het instituut. Heeft u algemene opmerkingen of adviezen over de patiëntenzorg? Dan kunt u deze sturen naar: 

Cliëntenraad Instituut voor Hyperbare Geneeskunde
Brielselaan 69e
3081 AA Rotterdam

clientenraad@ivhg.nl

 

Let op: het gaat om adviezen die het algemeen patiëntenbelang bevorderen. Met individuele klachten kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.

 

Laatste wijziging: 24 november 2016