Heeft u een klacht? 

De medewerkers van Instituut voor Hyperbare Geneeskunde (IvHG) doen hun uiterste best om u goede zorg en ondersteuning te bieden. Toch kan het zijn dat u niet volledig tevreden bent over de behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt groot belang gehecht. Enerzijds omdat de tevredenheid van patiënten bij IvHG hoog in het vaandel staat, anderzijds omdat IvHG het belangrijk vindt om haar zorgverlening continu te verbeteren. Hieronder kunt u lezen wat u kunt doen met uw klacht of opmerkingen.

Wij werken volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is per 1 januari 2016 van start gegaan en schrijft voor dat alle zorgaanbieders aangesloten moeten zijn bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. Deze wet verplicht ook dat iedere zorgaanbieder een onafhankelijke klachtenfunctionaris heeft voor de informele afhandeling van cliëntenklachten. De Geschillencommissie biedt zorgaanbieders de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. IvHG heeft zich aangesloten bij Geschilleninstantie Zorggeschil (www.zorggeschil.nl).

Voorleggen aan uw zorgverlener

Als u een klacht heeft over uw behandeling bij IvHG doet u er goed aan dit eerst met de medewerker van IvHG op wie de klacht van toepassing is persoonlijk te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en kan in een rechtstreeks gesprek uw ontevredenheid worden weggenomen. Meestal leidt een dergelijk gesprek tot een, voor beide partijen, bevredigend resultaat.

Klachtenfunctionaris

Als het niet lukt uw klacht met de betrokken medewerker te bespreken of op te lossen of wanneer u dat niet wilt, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van IvHG. U kunt daar terecht voor informatie, voor advies of om uw onvrede te melden. In veel gevallen kan de onafhankelijke klachtenfunctionaris een bemiddelende rol spelen tussen u en de medewerker. Ook kunt u hem om ondersteuning vragen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke geschilleninstantie ‘Geschilleninstantie Zorggeschil’, waarbij IvHG aangesloten is.

De heer C.H. (Hilco) Kerkhoff treedt voor IvHG op als onafhankelijke klachtenfunctionaris en is bereikbaar via 010 – 279 4448.

Van elk gesprek maakt de klachtenfunctionaris een verslag. In dit verslag zijn geen persoonlijke gegevens opgenomen. Dit verslag wordt besproken met de directie van IvHG. En als u dat wenst naar u teruggekoppeld. De klacht kan ook worden gebruikt als voorbeeld op basis waarvan de kwaliteit van zorgverlening verbeterd kan worden.

Geschilleninstantie Zorggeschil

Mocht deze informele aanpak desondanks niet tot het door u gewenste resultaat leiden of heeft u geen behoefte aan een persoonlijk gesprek met (een medewerker van) IvHG, dan kunt u uw klacht schriftelijk (of elektronisch) bij IvHG indienen. Binnen zes weken na ontvangst van de schriftelijke (of elektronische) klacht moet IvHG hierop een reactie (oordeel op de klacht) geven.

Wanneer u tevreden bent met de manier waarop de klacht is behandeld of nog in behandeling is, hoeft u verder geen actie te ondernemen. Wanneer u niet tevreden bent kunt u, met het oordeel van IvHG, naar een geschilleninstantie stappen. De geschilleninstantie zal het oordeel van IVHG meenemen in de verdere behandeling van het geschil.

De geschilleninstantie waarbij IvHG is aangesloten:

Geschilleninstantie Zorggeschil
Postbus 1021
7940 Ka Meppel
T. 0561 – 618 711
E. info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de vestigingsmanager van de betreffende IvHG-vestiging.

Laatste wijziging: 30 maart 2017