We werken samen met zorginstellingen

Het IvHG onderhoudt intensieve contacten met diverse zorginstellingen.

Ziekenhuizen en universitaire centra

Het IvHG werkt samen met ziekenhuizen en universitaire centra op het gebied van kwaliteit, veiligheid, opleiding en wetenschappelijk onderzoek.

Op het gebied van calamiteitenopvang, het over en weer opleiden van verpleegkundig personeel, hygiëne en ontruimingsprocedures zijn er afspraken met het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen, Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, Rijnstate ziekenhuis in Arnhem en het TweeSteden ziekenhuis in Waalwijk.

Het IvHG participeert in medisch wetenschappelijk onderzoek waarbij wordt samengewerkt met het AMC in Amsterdam, Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen,

Patiëntenverenigingen

Het IvHG werkt nauw samen met de patiënten vereniging Stichting Klankbord (hoofd- en halskanker) en onderhoudt contacten met Borstkanker Vereniging Nederland, Diabetes Vereniging Nederland, de Prostaatkankerstichting met als doel gezamenlijke voorlichting richting patiënten.

Laatste wijziging: 15 januari 2016