Uitkomsten

Het IvHG meet standaard de resultaten van de behandeling met hyperbare zuurstof. 
Dit gebeurt op 3 manieren, te weten via:

  1. Fysische metingen
  2. Physician Reported Outcomes
  3. Patiënt Reported Outcomes

In onderstaande tabel zijn als voorbeeld een aantal observaties weergegeven met de bijbehorende parameters en de methode waarop gemeten wordt:

uitkomsten-tabel-1.jpg

Er wordt naar gestreefd een zo objectiveerbaar mogelijk meetmodel te gebruiken, om te komen tot een wetenschappelijk valide uitkomstmeting, die vergeleken kan worden met die van andere centra, de wetenschappelijke literatuur en alternatieve behandelwijzen.

Laatste wijziging: 4 februari 2016