Voorlichting en communicatie

 

Patiënten

Voorlichting van patiënten is gericht op:

  1. het herkennen van klachten die zich kunnen voordoen na bestraling bij kanker.
  2. Informatie over het bestaan van een behandeling tegen deze klachten met hyperbare zuurstoftherapie
  3. informatie over wat men kan verwachten van een behandeling met hyperbare zuurstoftherapie maar ook wat niet
  4. informatie over hoe men in aanmerking kan komen voor hyperbare zuurstoftherapie

Voorlichting vindt plaats via website, patiëntenverenigingen, middels open voorlichtingsdagen en patiëntenfolders.

Zorgprofessionals

Voorlichting van zorgprofessionals is gericht op:

  1. het herkennen van patiënten met een indicatie voor hyperbare zuurstoftherapie wanneer zij daarmee geconfronteerd worden
  2. het informeren over het effect van hyperbare zuurstoftherapie zowel tijdens als na afloop van de behandeling.

Communicatie vindt niet alleen bij verwijzing plaats maar ook tijdens als na afloop van de behandeling. Verwijzers krijgen altijd een ontslagbrief na afloop van de behandeling.

Verwijzers worden via de website, schriftelijke informatie (o.a. via medische bladen) en  persoonlijk contact voorgelicht. Zowel individueel via persoonlijke gesprekken als in groepsverband o.a. via nascholingen, rondleidingen, presentaties op congressen en symposia.

Hyperbare geneeskunde binnen de artsenopleidingen

Het IvHG verzorgt het onderdeel Hyperbare Geneeskunde binnen de opleiding tot radiotherapeut aan het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen, het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, het Universitair Medisch Centrum te Utrecht en het Universitair Medisch Centrum te Groningen. Datzelfde geldt ook voor de landelijke Masteropleiding tot wondconsulent en de opleiding tot radiotherapeutisch laborant aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en de opleiding huidtherapie bij de hogeschool te Utrecht.

Laatste wijziging: 15 januari 2016