Wetenschap

Het IvHG participeert momenteel in de volgende onderzoeken:

De DAMO2CLES-trial

Een door het AMC geïnitieerde nationale multicenter trial naar de waarde van hyperbare zuurstof bij diabetische voetulcera. Alle hyperbare centra in Nederland doen aan deze studie mee. Op verzoek van het IvHG zal er een sub analyse plaats vinden van bij het IvHG behandelde patiënten. Binnen de contouren van deze studie wordt getracht zichtbaar te krijgen wat het effect is van de aanvullende perfusie- en oxygenatie metingen die het IvHG als selectie-instrument hanteert.

Onderzoek naar de invloed van hyperbare zuurstof op buismaagstenosering.

Pilot-onderzoek naar de waarde van hyperbare zuurstof bij stenosering van de buismaag na oesofaguscardiaresectie in samenwerking met Prof. dr. Siersema van het UMC Utrecht.

Publicatie betreffende preventie van late radiatieschade na bestraling in het hoofdhalsgebied.

In samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum is in de periode 2008 tot 2010 een pilot-onderzoek gedaan naar een nieuwe indicatie ‘preventie van late radiatieschade na bestraling in het hoofdhalsgebied’. Dit onderzoek is in 2009 in een internationaal tijdschrift gepubliceerd.

Studie naar de invloed van hyperbare zuurstof en radiotherapie in de operatieve behandeling van sarcomen.

Dit jaar is een prospectief onderzoek gestart door het Daniel den Hoed o.l.v. Prof. Pignol naar de waarde van hyperbare zuurstoftherapie bij de behandeling van sarcomen met chirurgie en radiotherapie. Het gaat daarbij vooral om het preventief inzetten van hyperbare zuurstoftherapie direct na de bestraling om een beter stralingseffect en minder late radiatieschade te geven.

Prospectief onderzoek naar het effect van hyperbare zuurstof op late bestralingsschade na borstkanker.

Momenteel wordt er gesproken met diverse academische en radiotherapeutische centra om te komen tot een prospectief onderzoek naar de waarde van hyperbare zuurstoftherapie bij late bestralingsschade na borstkanker. 

Retrospectief onderzoek naar het effect van hyperbare zuurstof op late bestralingsschade na borstkanker.

Het IvHG heeft een retrospectief onderzoek gedaan betreffende late radiatieschade na borstkanker. In deze analyse zijn circa 400 patiënten meegenomen die in de periode 2012 -2014 bij het IvHG zijn behandeld met hyperbare zuurstoftherapie. Uit deze analyse blijkt dat ongeveer 75% van de patiënten een verbetering van de klachten rapporteert. Er is verbetering geconstateerd op pijn, oedeem, fibrose en inflammatie. Er is ook een gunstige invloed gezien op de kwaliteit van leven. Dit onderzoek is gepresenteerd op het Europese Congres voor Duik en Hyperbare Geneeskunde (EUBS) dat in augustus 2015 in Amsterdam plaats vond.

Presentaties van onderzoek tijdens het Europese Congres voor Hyperbare Geneeskunde in 2015.

Naast het hierboven genoemde onderzoek zijn tijdens dit Europese congres nog 2 andere onderzoeken gepresenteerd met de volgende onderwerpen: ‘Complications of HBO treatment, a multicenter analysis of 18 years in 5801 patients (O. Boonstra)’ en ‘Treatment of late radiation tissue injury of the bladder; a retrospective view of effects on hematuria, clots and quality of life (N. Lansdorp)’.

Onderzoek naar het effect van hyperbare zuurstof op de kwaliteit van leven van patiënten met late radiatieklachten van de blaas.

In samenwerking met uroloog dr. J. Boormans van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam vindt er momenteel een onderzoek plaats naar het effect van hyperbare zuurstof op kwaliteit van leven bij patiënten die worden behandeld voor late radiatieschade van de blaas.

 

Laatste wijziging: 10 februari 2016