Medisch specialist (o,5 fte)


Instituut voor Hyperbare Geneeskunde (IvHG) is een zelfstandig behandelcentrum met 5 vestigingen. IvHG behandelt patiënten met hyperbare zuurstoftherapie (HBO) in Arnhem, Hoogeveen, Maarssen, Rotterdam en Waalwijk. Indicaties voor HBO zijn late bestralingsschade, chirurgie in bestraald weefsel, diabetische voetulcera, traumatische ischemische wonden en infecties.

Wij werken nauw samen met radiotherapeutische centra, oncologische behandelketens op het gebied van hoofd/hals-, borst-, prostaat en darmkanker en expertteams op het gebied van diabetische voetulcera en/of complexe wondzorg.

IvHG heeft een vacature voor een medisch specialist met belangstelling voor bovenvermeld werkgebied en ervaring of interesse in duik- en/of hyperbare geneeskunde. Het gaat hier om een deeltijdverband van 0,5 FTE.

 Wij zoeken een medisch specialist die:

 • Werkzaam is in radiotherapie/chirurgie/plastische chirurgie/oncologie met een actieve registratie als medisch specialist en parttime beschikbaarheid.
 • De medisch directeur ondersteunt en vervangt bij afwezigheid.
 • Flexibele inzetbaar is in Nederland voor ondersteuning vestigingsartsen en afdeling communicatie en voorlichting.
 • Bereid is om na inwerkperiode/bedrijfsintroductie van 5 weken in voorkomend geval ook primaire hyperbare patiëntenzorg te leveren bij ziekte of afwezigheid van vestigingsartsen.
 • Geschikt is voor verrichten van Arbeid onder Overdruk.

 De medisch specialist is verantwoordelijk voor:

  • Patiëntenzorg en supervisie van de hyperbaar artsen.
  • Operationeel medisch beleid op de vestigingen.
  • Aangaan van samenwerkingsverbanden met vakgenoten gericht op optimalisatie van (keten)zorg m.b.t. erkende indicaties van HBO.
  • Samenwerking met relevante beroepsverenigingen, wetenschappelijke commissies en patiëntenverenigingen zodat het patiëntenbelang (kwaliteit van leven) optimaal gediend wordt.
  • Zitting nemen in wetenschappelijke commissie NVvHG.
  • Houden van presentaties en participeren in relevante landelijke netwerken ter bevordering van kennis over HBO bij verwijzers op verzoek van directie.

Indien u geïnteresseerd bent in deze vacature dan kunt u uw sollicitatie richten aan de heer O.Boonstra, Brielselaan 69e, 3081 AA, Rotterdam of per e-mail via secretariaat@ivhg.nl

Heeft u vragen over deze vacature dan kunt u zich wenden tot de heer O. Boonstra, trauma-chirurg, medisch directeur IvHG  via 06 19184050.

Laatste wijziging: 23 juli 2019