klachten na bestraling van borstkanker

U bent behandeld voor borstkanker. Een zware behandeling. Wellicht heeft u een gecombineerde behandeling van chemotherapie, operatie en bestraling gehad. Of bent u bestraald na een operatie. Hoewel de radiotherapeut heel vakkundig uw gezonde weefsels spaart (beschermt tegen teveel straling) worden behalve de tumor vrijwel altijd ook de omliggende weefsels, waaronder het gezonde borstweefsel en de borstkas, en ribben bestraald. Deze gezonde weefsels kunnen door de bestraling beschadigd worden. In de meeste gevallen herstelt de beschadiging, maar soms blijven de klachten bestaan of beginnen ze langere tijd na de bestraling merkbaar te worden.

Hyperbare zuurstoftherapie na de behandeling van borstkanker

Late bestralingsschade

Wanneer deze klachten drie maanden na de bestraling nog aanwezig zijn of ontstaan, dan spreken we van late bestralingsschade. Deze zogenaamde late bestralingsschade gaat meestal niet vanzelf over. Dit kan gebeuren in alle weefsels die bestraald zijn. In de borst kunt u toename van oedeem bemerken, wat pijn kan gaan doen. De borst kan roder, warmer en harder gaan aanvoelen dan de andere borst. Uiteindelijk kan de borst gaan verbindweefselen, het weefsel wordt hierbij harder, de borst verandert van vorm en u kunt pijnscheuten of een langdurige zeurende pijn gaan ervaren, die maar matig reageert op pijnstillers. Ook kunnen de ribben pijn gaan doen en soms zelfs breken.

Gevolgen voor uw dagelijkse leven

Vanzelfsprekend is de ernst van het gevolg van late bestralingsschade op elk persoonlijk leven verschillend. Maar in het algemeen kunnen bijvoorbeeld werken, sporten, het huishouden doen en het slapen bemoeilijkt worden. Eén van de meest voorkomende klachten is pijn en bewegingsbeperking van de arm. Hierdoor kunnen simpele dingen als het dragen van een BH of bijvoorbeeld een autogordel, het tillen van een boodschappentas of het openen van een keukenkastje pijnlijk en/of lastig zijn.

Hyperbare zuurstoftherapie

Hyperbare zuurstoftherapie kan wellicht iets voor u betekenen wanneer u last heeft van één of meerdere van de volgende klachten:

  • oedeem van de bestraalde borst
  • een pijnlijke borst
  • een slecht genezende wond
  • roodheid
  • pijn aan de ribben
  • stugger worden van het weefsel; bewegingsbeperking van de arm

 

Hoe komt u in aanmerking voor hyperbare zuurstoftherapie?

Uw huisarts of behandelend medisch specialist kan u naar het IvHG verwijzen voor een behandeling met hyperbare zuurstof. Als u bent verwezen en we hebben alle relevante aanvullende gegevens van uw verwijzend huisarts of specialist ontvangen, bellen we u om een afspraak voor een gesprek te maken. In dit intakegesprek komen alle vragen die u wellicht nog heeft, aan de orde.

Laatste wijziging: 15 november 2017