klachten na bestraling van HoofdhalsTumoren

U bent bestraald voor kanker in het hoofdhalsgebied. Behalve de tumor is ook het omliggende gezonde weefsel bestraald waardoor het in meer of mindere mate beschadigd is geraakt. Dit is een bijwerking van radiotherapie; de klachten die hiermee gepaard gaan, gaan in de meeste gevallen binnen drie maanden over.

Late bestralingsschade

Wanneer deze klachten drie maanden na de bestraling nog aanwezig zijn of ontstaan, dan is de kans aanwezig dat deze het gevolg zijn van late bestralingsschade. De weefselschade door de bestraling blijkt bij u een blijvende vorm aan te nemen. Dit kan gebeuren in alle weefsels die bestraald zijn. Denk aan uw kaakbot, het tandvlees, de slijmvliezen van de mond, keel of slokdarm of uw strottenhoofd met uw stembanden.

Gevolgen voor uw dagelijkse leven

Late bestralingsschade in het hoofd-halsgebied kan onder meer gepaard gaan met de volgende klachten: 

  • Het slikken kost u steeds meer moeite of is zelfs pijnlijk
  • Het spreken gaat moeilijk; u wordt hees, uw stem verdwijnt of het spreken gaat pijn doen.
  • U heeft kleine wondjes in uw mond of uw tandvlees die niet goed genezen
  • U heeft minder speeksel of uw speeksel is taaier geworden, daardoor heeft u steeds meer last van een droge mond en keel
  • Uw smaak wordt minder, het eten smaakt niet meer lekker
  • Uw kaakbot is beschadigd, dit kan er voor zorgen dat er pijnklachten ontstaan, er een spontane botbreuk ontstaat of dat kaakbot deels dood gaat (osteoradionecrose), hierbij kan het bot bloot komen te liggen
  • U heeft moeite met het verder openen van uw mond

Hyperbare zuurstoftherapie

Een behandeling met hyperbare zuurstoftherapie kan deze klachten doen verminderen.

Chirurgie en implantaten in bestraald weefsel

Als er een chirurgische ingreep plaats moet vinden in een kaak die bestraald is, kan een behandeling met hyperbare zuurstof wondcomplicaties voorkomen. 

Hoe komt u in aanmerking voor hyperbare zuurstoftherapie?

Uw behandelend medisch specialist of huisarts kan u naar het IvHG verwijzen voor een behandeling met hyperbare zuurstof. Als u bent verwezen en we hebben alle relevante aanvullende gegevens van uw verwijzend arts ontvangen, bellen we u om een afspraak voor een gesprek te maken. In dit intakegesprek komen alle vragen die u wellicht nog heeft, aan de orde.

Laatste wijziging: 14 februari 2016