resultaten van de behandeling met hyperbare zuurstof

Een tweetal analyses

In 2015 heeft het IvHG circa 700 patiënten behandeld met hyperbare zuurstof in de vestigingen Hoogeveen, Rotterdam, Arnhem en Waalwijk. Het merendeel van de patiënten is behandeld voor late bestralingsschade. Een kleiner deel peri-operatief voor een ingreep in bestraald gebied, osteomyelitis en een niet genezend diabetisch voetulcus. 

Late radiatieschade van de mamma

Cohort patiënten met late radiatieschade van de mamma 2012-2014

In 2015 is er een analyse gedaan van prospectief verzamelde data afkomstig van 396 patiënten met late radiatieschade van de mamma die bij het IvHG behandeld zijn met hyperbare zuurstof. 

Bijna 9 op de 10 patiënten rapporteerden pijn als klacht van late radiatieschade. Van deze patiënten gaf 70% na afloop van de behandeling aan minder tot geen pijn meer te hebben. Een andere veel voorkomende klacht is fibrose (ongeveer 8 op de 10). Hier werd een verbetering gerapporteerd door 69% van de patiënten die voor de behandeling fibrose had. Andere verbeteringen die gerapporteerd werden, waren oedeem (59% rapporteerde verbetering), bewegingsbeperking (71%), erytheem (71%) en huidulceraties (81%). De kwaliteit van leven-score gemeten met de EQ5D-vragenlijst verbeterde van 63,8 tot 69,6 punten en de EORTC QLQ-C30-vragenlijst van 67,3 naar 72,2 punten. Alle genoemde verbeteringen waren significant (p<0,001).

figuur-lrtimamma.JPG

Conclusie:

Uit deze analyse blijkt een vermindering van klachten en een verbetering van kwaliteit van leven door de behandeling met hyperbare zuurstof.

Late radiatieschade van de blaas

Resultaten van een onderzoek bij 106 patiënten naar het effect van hyperbare zuurstoftherapie op late radiatieschade van de blaas

Late bestralingsschade ontstaat bij 5 tot 15% van de patiënten die bestraald zijn geweest voor kanker in het kleine bekkengebied. Denk daarbij bijvoorbeeld aan prostaatkanker en baarmoederhalskanker. De meeste patiënten zijn bestraald voor prostaatkanker (>60% van de patiënten).Hyperbare zuurstoftherapie is effectief tegen symptomen als hematurie en bloedstolsels.

Patiënten en methoden

In een analyse van prospectief verzamelde data heeft het IvHG in 2015 106 patiënten geanalyseerd die in de periode van 2012 tot en met 2013 bij het IvHG behandeld zijn met hyperbare zuurstof voor hun klachten als gevolg van late bestralingsschade van de blaas. In deze analyse is tevens de impact op de kwaliteit van leven meegenomen. De kwaliteit van leven is met behulp van gevalideerde vragenlijsten gemeten. Daarbij zijn vragenlijsten zoals de EQ5D voor aanvang van de behandeling en na afloop van de behandeling bij patiënten afgenomen.

Resultaten

Bij 58% van de patiënten met hematurie verdween deze. Bij 74% van de patiënten met bloedstolsels in de urine verdwenen deze volledig. Pijn verdween bij 49% van de patiënten die deze klacht meldden. Alle resultaten waren significant. Daarnaast waren de verbetering in de kwaliteit van leven scores ook significant. Ook op 3 maanden na afloop van HBO bleef het verschil met de situatie van voor de behandeling significant beter.

RadiatiecystitisGrafiekLansdorp.jpg

EUBS- congres

De resultaten van deze analyses zijn gepresenteerd op het congres van 'European Underwater and Baromedical Society' van 19-22 augustus 2016 in het AMC te Amsterdam. 

 

Laatste wijziging: 14 augustus 2018