Bijwerkingen

De bijwerkingen van hyperbare zuurstoftherapie zijn gelukkig mild en alle van voorbijgaande aard. Waar moet de patiënt rekening mee houden als hij of zij behandeld wordt met HBO?

  • Oorklachten
  • Bijziendheid (voorbijgaand)
  • Moeheid en/of gewichtsverlies
  • Zuurstof "hit" (zeldzaam)

Toelichting:

Oorklachten kunnen optreden als de patiënt onvoldoende vermogen heeft om de oren bij de drukopbouw te klaren. We besteden hier altijd ruim tijd aan, om de patiënt goed te instrueren en de diverse technieken aan te leren. Toch kan het voorkomen dat de patiënt te laat signaleert dat de oren niet "vrij" komen. Dan kan er een mild barotrauma optreden, wat we behandelen met ontzwellende neusdruppels en een korte rustperiode.

Bijziendheid of myopie is een langzaam toenemend effect van de zuurstof op de ooglens. De breking van licht door de ooglens verandert iets. Gelukkig is dit van voorbijgaande aard: vanaf 6 weken na de laatste behandeling zijn de ogen van de behandelde patiënt weer als vanouds.

Vermoeidheid kan optreden en zeer sterk wisselen tussen individuele patiënten. De één geeft aan geen enkele vermoeidheid te ervaren, een ander zegt dat er geen fut meer is om iets te ondernemen na de sessie. Gelukkig is ook dit na afloop van de behandeling over.

Zuurstofintoxicatie (de zuurstof"hit") is een zeldzame bijwerking (1 op de 3.300 sessies). Door acute werking van zuurstof op het zenuwstelsel kan de patiënt in kwestie een kortdurend epileptisch insult krijgen in de hyperbare behandelkamer. Dit is van korte duur en gaat na stoppen van de zuurstoftoediening ook snel over. De patiënt houdt er ook niets aan over, kan zich het vaak niet eens meer herinneren. Het is ook geen reden om de behandelserie te staken. Goede eerlijke voorlichting is ook hier de beste manier.

 

Al met al relatief onschuldige bijwerkingen zonder blijvende problemen.

Laatste wijziging: 4 februari 2016