Contra-indicaties voor hyperbare zuurstoftherapie

Naast indicaties zijn er medische omstandigheden waarbij extra voorzichtigheid geboden is bij het behandelen met hyperbare zuurstof. We kennen een klein aantal absolute contra-indicaties en een aantal relatieve. Overigens worden alle patiënten voor behandeling gescreend door onze hyperbaar artsen op deze aandachtspunten, er is voorafgaand aan de behandeling een zorgvuldige intake.

Absolute contra-indicaties

  • Onbehandelde pneumothorax
  • Actuele behandeling met chemotherapeutica
  • Ernstig longlijden

Relatieve contra-indicaties

  • Klinisch manifest hartfalen
  • Onbehandelbare epilepsie
  • Spontane klaplong in de voorgeschiedenis
  • Implantaten die niet drukbestendig zijn
  • Ernstig overgewicht
  • Zwangerschap

Onze zorg

Zoals gezegd: u hoeft zich geen zorgen te maken over eventuele contra-indicaties. De hyperbaar artsen zijn getraind in het herkennen van risicopatiënten en zullen indien er behoefte is aan meer informatie of bij twijfel omtrent de comorbiditeit van uw patiënt, direct contact zoeken met u om samen de eventuele risico's en bezwaren uit te zoeken. De veiligheid staat voorop, en bij iedere patiënt wordt een weloverwogen keuze gemaakt tussen risico en het te behalen resultaat.

 

Laatste wijziging: 4 februari 2016