Transcutane zuurstofmeting (TCOM)

Heeft u diabetes en een wond aan de voet, dan kan zuurstofgebrek in het weefsel rondom de wond een van de oorzaken zijn waarom de wond niet geneest. Om vast te stellen of de wond hypoxisch is, dat wil zeggen zuurstof tekort komt, doen we vooraf, tijdens en na de behandelserie met hyperbare zuurstof een transcutane zuurstofmeting.

Wat is transcutane zuurstofmeting?

De naam zegt het al: we meten zuurstof trans-cutaan, dus door de huid. Door de huid heen doen we een vaststelling van het zuurstofgehalte onderhuids ter plaatse van de meting. Hoe gaat dat?

Principe

We ademen lucht in met onze longen. Daarbij wisselt het bloed onder meer de gassen zuurstof (O2) en koolstofdioxide (CO2) uit met de buitenlucht, die we inademen. Toch zijn de longen niet de enige plek waar dat gebeurt. Het onderhuidse weefsel en de huid worden van zuurstof voorzien door de allerkleinste haarvaatjes. De hoeveelheid zuurstof die in de huid en het onderhuidse weefsel aanwezig is, kunnen we vaststellen door te meten hoeveel zuurstof er door de huid aan de omgeving afgegeven wordt. De hoeveelheid zuurstof die de huid afstaat is een maat voor de hoeveelheid zuurstof die eronder, door de capillairen, de haarvaatjes, wordt afgegeven. De zuurstofvoorziening van de huid is wel sterk afhankelijk van de warmte van de huid. Hoe warmer, hoe meer de capillairen open staan, hoe meer zuurstof er naar de huid wordt vervoerd. Daarom verwarmen we de huid tot een afgesproken waarde, zodat we iets kunnen zeggen over of de hoeveelheid gemeten zuurstof te laag of goed genoeg is om de wond te kunnen laten genezen. Vervolgens herhalen we de meting bij het ademen van 100% zuurstof en bij 100% zuurstof onder hyperbare omstandigheden. Zo kunnen we iets zeggen of eventueel zuurstofgebrek in de wond op te heffen is met onze behandeling. Een test dus, waarmee we kunnen kijken of u baat gaat hebben bij hyperbare zuurstof, of dat het geen meerwaarde heeft voor u. 

tcom-elektrode.jpg

Praktisch

In Waalwijk en Hoogeveen gaat het iets anders dan in Rotterdam of Arnhem.

perimed-toren.jpgIn Waalwijk en Hoogeveen: Nadat u bent gearriveerd op de vestiging, begeleiden we u naar een kamer waar de meettoren staat. U kunt plaatsnemen op de onderzoeksbank, en eventueel helpen we met het uitdoen van uw schoeisel en het afdoen van de verbanden. We meten uw bloeddruk en sluiten diverse bloeddrukbanden aan en plakken plastic dopjes rond uw wond. Ook plakken we laser-dopplerelectroden op de toppen van uw tenen. De meting op zich verloopt rustig en geheel pijnloos. U hoeft niets te doen. We meten bloeddrukken in de tenen en enkels, en voeren metingen uit om de hoeveelheid zuurstof die door uw huid komt, vast te stellen. Na de eerste meting krijgt u een kapje op met 100 % zuurstof. Dit kunt u rustig inademen, het heeft geen speciale reuk of smaak. We continueren de meting. Na een halfuurtje is het normobare deel van de meting klaar; de arts beslist op basis van de meting of u in de kamer op druk gaat en we daar nog een meting doen. De gehele meting duurt een uur of anderhalf. 

 

In Arnhem en Rotterdam meten we in de behandelpauze tussen twee sessies door. Daar meten we geen enkel- en teendrukken, alleen de transcutane zuurstof, met de dopjes rond uw wond. Deze meting duurt ongeveer twee uur, aangezien u mee gaat met een behandelsessie.

Bij wie

In principe wordt de meting alleen uitgevoerd bij mensen met een diabetische voetwond. Naar de waarde van de meting bij andere aandoeningen doen we nog onderzoek. 

Uitkomst

Na afloop van de meting kunnen we enerzijds zeggen of er sprake is van zuurstoftekort in en rond de wond. En of de mate van zuurstoftekort reden kan zijn dat de wond niet geneest. Op basis van de metingen met 100 % zuurstof normo- en hyperbaar kunnen we een uitspraak doen of de zuurstof er wel komt gedurende de behandeling. Is dat namelijk niet zo, dan is het probleem niet gelegen in de allerkleinste haarvaatjes ter plaatse, maar is er mogelijk sprake van een slechte bloedtoevoer door de grotere aanvoerende vaten, en dat kunnen we met hyperbare zuurstoftherapie niet verhelpen. De meting helpt dus in het bepalen of u baat kunt hebben bij de therapie.

Verslaglegging

Van de meting brengen we verslag uit aan uw verwijzer. In overleg met hem of haar bepalen we of hyperbare zuurstoftherapie de beste behandeling is om uw wond te laten genezen, of dat er andere behandelingen voor u meer zullen opleveren.

Laatste wijziging: 4 februari 2016