Indicaties

Hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) is volgens het Zorginstituut Nederland zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk en daarmee volledig vergoed in het basispakket voor de volgende indicaties:

 • (osteo)radionecrose ongeacht in welk gebied zich dit 
bevindt. Tegenwoordig is de term "Late Radiation Tissue Injury" (LRTI) of "Late bestralingsschade" meer in gebruik.
 • chirurgie en/of implantaten in bestraald gebied
 • radiatiecystitisproctitis en enteritis. Ook wel LRTI blaas, LRTI endeldarm en LRTI darm. 
 • diabetische ulcera
 • chronische therapierefractaire osteomyelitis
 • weke delen infecties anaëroob of gemengd (uitsluitend ernstige, levensbedreigende infecties zoals gasgangreen of necrotiserende fasciitis)
 • crush letsels, andere acute traumatische ischemie met gecompromitteerde circulatie, compartimentsyndroom, replantatie extremiteiten, huid- en myocutane plastieken met gecompromitteerde circulatie
 • decompressieziekte, gasembolieën
 • koolmonoxide intoxicatie in geval van verlaagd bewustzijn bij opname, zwangerschap of klinische neurologische, cardiale, pulmonale of psychische symptomen.

 Download de CVZ lijst van Zorginstituut Nederland

Het IvHG is actief vertegenwoordigd in de Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde en onderhoudt intensief contact met het Zorginstituut Nederland over de lijst van erkende indicaties. Het IvHG neemt alleen patiënten in behandeling met een door het Zorginstituut Nederland erkende indicatie. Op deze regel zijn drie uitzonderingen:

 1. De eerste betreft het behandelen van patiënten in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Het IvHG participeert in diverse door Medisch Ethische Toetsing Commissie (METC) goedgekeurde wetenschappelijke onderzoeken.
 2. De tweede uitzondering betreft patiënten die worden doorverwezen voor een niet erkende indicatie maar waarvoor er in de literatuur wel wetenschappelijk bewijs te vinden is dat hyperbare zuurstoftherapie een positief effect kan hebben. Wanneer er voor dergelijke patiënten geen ander behandelalternatief is worden deze patiënten in behandeling genomen na goedkeuring van de zorgverzekeraar die daarvoor een machtiging afgeeft.
 3. Als in de situatie onder 2. de zorgverzekeraar toch geen machtiging wil afgeven kan de patiënt ook besluiten de behandeling zelf te betalen.
Laatste wijziging: 28 juni 2018